Koodi2016 yhdeksässä kohdassa

Ohjelmointi tulee peruskouluun 2016. Koodi2016-opas ja -verkkosivusto kertovat opettajille ja opetusalan päättäjille, miksi ohjelmointi on tärkeää ja miten sitä voi opettaa. Alla oppaan sisältö on tiivistetty yhdeksään kohtaan.

1

Ohjelmointi tulee peruskouluihin 2016

Ohjelmointi tulee peruskouluihin syksyllä 2016. Ohjelmoinnista ei tulee omaa oppiainettaan, vaan aikaa sen opetukselle otetaan matematiikan tuntijaosta. Ohjelmointia alkavat opettaa tavalliset opettajat kaikilla luokilla ykkösesta ysiin. » Lue lisää

2

Yksittäinen opettaja ratkaisee

Yksittäinen opettaja on yhteys oppilaan ja ohjelmoinnin mahdollisuuksien välillä. Siksi tämä opas on suunnattu ensiavuksi opettajille ja opetusalan päättäjille. Opas kertoo, mitä ohjelmointi on, miksi se on tärkeää, miten opetussuunnitelma muuttuu ja miten ohjelmoinnin alkeita voi opettaa peruskoulussa. » Lue lisää

3

Ohjelmoija rakentaa maailmaa

Yhä suuremman osan maailmasta rakentavat he, jotka osaavat luoda taidetta tai tiedettä tai vaikkapa älypuhelinsovelluksia ja internetpalveluita tietokoneiden avulla. Siksi lapsilla ja nuorilla on oikeus oppia koulussa ohjelmoinnin perusasiat. » Lue lisää

4

Ohjelmointi on nykyään yleissivistystä

Peruskoulussa opetetaan biologiaa, vaikka kaikista ei haluta biologeja. Samalla tavalla kaikista oppilaista ei pidä tulla koodareita – mutta kaikilla pitää olla mahdollisuus innostua siitä, mitä ohjelmoimalla voi rakentaa. 2000-luvulla ohjelmointikielen perusteiden ymmärtäminen on englannin kielen osaamisen tapaista yleissivistystä. » Lue lisää

5

Suomi ei pärjää, jos emme skarppaa

Ohjelmoinnin opettaminenlapsille ja nuorille on välttämätöntä myös Suomen tulevaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta. Huippukoodareista on pula jo nyt. Vuoteen 2019 mennessä Suomen ict-alalla on 17 000 työpaikan vaje. Muut maat, kuten Viro ja Britannia, ovat jo aloittaneet koodauksen opettamisen peruskoulussa. » Lue lisää

6

Naiskoodareista on pula, korjataan tilanne

Naiset edustavat tällä hetkellä muutamaa prosenttia töissä olevista ohjelmoijista. Tuomalla ohjelmoinnin peruskouluun saamme parhaimmillaan moninkertaistettua osaavien naiskoodareiden määrän. Meillä ei ole varaa eristää ohjelmointia miesten etuoikeudeksi. » Lue lisää

7

Kyse on ajattelemisen oppimisesta

Ohjelmoinnin opettaminen peruskoulutasolla on ennen kaikkea ohjelmoinnillisen ajattelun perusteiden oppimista sekä tekemistä ja harjoittelua. Ohjelmoinnillisen ajattelun perusteita ovat esimerkiksi kyvyt pilkkoa ongelma osiin, antaa yksikäsitteisiä komentoja tietokoneelle ja pohtia, mitkä komennot missä järjestyksessä ratkaisevat ongelman. Suomalaisen opettajan ei tarvitse huolia: hän on maailman parhaimmistoa ja oppii tällaisten asioiden opettamisen. » Lue lisää

8

Pohjana on uusi opetussuunnitelma

Tämä opas noudattaa opetussuunnitelman raameja: 1–2-luokilla ohjelmointia opetetaan leikkien avulla. Ne opettavat antamaan yksikäsitteisiä komentoja. 3–6-luokilla tutustutaan verkosta löytyviin visuaalisiin ohjelmointiympäristöihin ja opitaan käskemään tietokonetta ilman pelkoa virheiden tekemisestä. 7–9-luokilla perehdytään johonkin oikeaan ohjelmointikieleen esimerkiksi alkeista lähtevän verkkokurssin avulla. » Lue lisää

9

Mukaan tarvitaan myös vanhemmat ja yritykset

Tästä selvitään hienosti. Nyt on tärkeää informoida ja täydennyskouluttaa opettajat. Ohjelmointia ei kuitenkaan opita vain peruskoulussa. Apua tarvitaan vanhemmilta, iltapäiväkerhoilta ja yrityksiltä sekä peruskoulun jälkeisiltä oppilaitoksilta. Tärkeintä on antaa jokaiselle oppilaalle peruskäsitys ohjelmoinnista ja taata edistymisen mahdollisuudet niille, jotka innostuvat eniten. Näin tulevaisuuden Suomea rakentavat jo lapsena aloittaneet koodaritaiturit. » Lue lisää


Koodi2016:n tukijoista

Koodi2016-oppaan takana olemme me, Linda Liukas ja Juhani Mykkänen, mutta varsinaisesti hankkeen ovat mahdollistaneet tukijamme. Hanketta tukeneet tahot eivät ole vaikuttaneet tekstisisältöihin. He ovat ainoastaan nähneet työmme tärkeänä ja halunneet mahdollistaa sen taloudellisella tuella. Tukijat näkyvät opaskirjassa "Miksi tämä on tärkeää" -vinjetin alla. Verkkosivustolle tukijoiden puheenvuorot on koottu Tarinat-linkin alle. Kyseessä ei ole sponsorisanahelinä vaan olennainen osa oppaan sisältöä.