Kati Korhonen-Yrjänheikki, yksikönjohtaja, Tekniikan akateemiset TEK

”Ohjelmoinnin osaajalla on valta”

”Länsimaissa kukaan ei enää kysy, miksi pitää osata lukea ja kirjoittaa. Uskon, että 10 vuoden kuluttua kukaan ei kysy, miksi jo lapsille ja nuorille pitää opettaa ohjelmoinnin perusteet. Sen sijaan kysytään, miksi ohjelmointia tuotiin peruskouluun vasta 2010-luvulla.

Ohjelmoinnin osaajalla on valta. Esimerkiksi avoimen lähdekoodin tapauksessa koodari pystyy tutkailemaan sovelluksen konepellin alle, ottamaan ohjelmiston haltuun ja halutessaan kehittämään sitä edelleen.

Suomessa on noin 2 600 peruskoulua, joissa opiskelee 550 000 peruskoululaista. Suomessa pidetään tärkeänä, että laadukas opetus on tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla. Tietotekniikan opetusratkaisut ovat kuitenkin nykyisellään kunta- ja koulukohtaisia ja perustuvat pääosin oppilaan omaan harrastuneisuuteen. Ainoa tapa varmistaa laatu ja tasa-arvo on se, että ohjelmointia aletaan opettaa joka ikisessä peruskoulussa.

Samalla myös opettajia pitää innostaa, ja meidän on kehitettävä opettajien perus- ja täydennyskoulusta. Jokainen luokanopettaja tarvitsee ohjelmointi- ja tietoturvaosaamista. Lisäksi tarvitaan tietotekniikan aineenopettajia, jotka osaavat tietotekniikkaa laaja-alaisesti ja syvällisesti.

Toivon, että kun ohjelmointia opetetaan kouluissa, samalla hyödynnetään tiimityöskentelyä ja vahvistetaan lasten vuorovaikutustaitoja.

Käytännön elämässä yhteistyötä tehdään sekä kasvokkain että virtuaalisesti ja kokoonpanoissa, joissa on hyvin erilaisia ihmisiä. Ohjelmointiryhmissäkin voisi olla eri-ikäisiä oppilaita, ja miksei osa voisi olla myös toisesta koulusta tai maasta.”