Yrjö Kari-Koskinen, seniorikonsultti, Futurice

”Lapset ovat portti nykyaikaisten taitojen viemisessä koteihin”

”Yksi asia, jonka takia yhä useamman olisi hyvä ymmärtää edes perusasioita ohjelmoinnista ja ohjelmistojen kehittämisestä, on yritysten ja julkisen puolen päätöksenteko ja ostot. Nyt niistä budjeteista päättävät usein ihmiset, jotka eivät tunne ohjelmointia ja ohjelmistokehityksen haasteita. Se taas johtaa isoihin ongelmiin, jos ostaja ei oikein tiedä mitä on ostamassa.

Kaikkien ei missään nimessä tarvitse osata koodata, mutta kaikilla olisi hyvä olla perusymmärrys siitä, miten nämä jutut syntyvät. Parhaimmillaan tietotekniikka tukee muuta aineosaamista. Esimerkiksi taideaineissa tietotekniikalla voi saada aikaan päräyttävää kuvataidetta ja musiikkia. Tai sitten koodaamisen opettaminen voi kannustaa muiden aineiden oppimiseen. Oppilas voi tajuta, että hänen pitää opiskella matikkaa, jotta voi luoda siistiä 3D-grafiikkaa.

Lapset ovat myös portti nykyaikaisten taitojen viemisessä koteihin. He laittavat digiboksin asetukset kuntoon jo nyt. Jatkossa lapset voivat olla yhä merkittävämmässä roolissa sinä, miten tietotekninen osaaminen menee koteihin.

Futuricen liiketoiminta on lyhytjänteistä verrattuna peruskoulun opetussuunnitelman tekemiseen. Mutta haluamme rakentaa parempia digipalveluita ja toimivampaa tietoyhteiskuntaa. Ohjelmoinnin opettamisen tukeminen luo yhteiskuntaa, jossa ei tule eriarvoistumista ja lokeroitumista niihin, jotka osaavat digitaitoja ja niihin jotka eivät. Se on sekä Futuricen etu että kaikkien etu.”


s