Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja, Diacor

”Haluamme, että Suomeen kasvaa koodaajasukupolvi”

”Terveydenhuollossa ohjelmistot näkyvät jo nyt jokaisessa asiakaskohtaamisessa.

Oli kyseessä sitten ajanvaraus netin välityksellä, puhelinajavaraus puhelinkeskuksen kautta, lääkärissä käynti, laboratoriotutkimusten tekeminen… Softa on joka paikassa läsnä. Se paitsi tukee toimintaa on myös ihan sen ytimessä.

Kun softa toimii hyvin, se parantaa terveydenhuollon asiakkaan kokemusta ja hänen saamansa palvelun laatua. Asiakkaalle hyvin tehty ohjelmisto näkyy esimerkiksi niin, että hän voi hoitaa asioitaan entistä enemmän sähköisesti. Palveluja voidaan viedä verkkoon. Tälläkin alalla asiakkaat ja potilaat arvostavat sitä.

Aina se henkilökohtainen kohtaaminen lääkärin kanssa jää mieleen, ja sitä sähköiset palvelut eivät korvaa. Mutta ne täydentävät sitä.

Kun sähköiset palvelut toimivat sujuvasti, niin asiakas voi hoitaa asioitaan ajasta ja paikasta riippumatta ja pääsee myös vastaanotolle nopeasti ja joustavasti.

Ohjelmiston laadulla on myös meille terveydenhuollon tarjoajille valtava merkitys. Jos meille tulee päivitys potilastietojärjestelmään tai muuhun ydinjärjestelmään, niin sillä, kuinka laadukkaasti se on rakennettu on välitön vaikutus meidän toimintamme sujuvuuteen. Ihan jo lähtien siitä, että henkilökohtaisessa kontaktissa lääkäri voi paremmin ja rauhassa keskittyä potilaan asioihin, jos hänen ei tarvitse tuskailla tietotekniikan kanssa.

Esimerkiksi näistä syistä haluamme, että Suomeen on kasvamassa koodaajasukupolvi. Haluamme vaikuttaa sekä tehdyn työn laatuun että osaajien määrään.”